थर्मल लेबलहरू

 • Thermal Paper

  थर्मल पेपर

  फेसस्टक: टिकाऊ गैर-फ्लोरोसेंट एजेन्ट थर्मल पेपर / शीर्ष लेपित थर्मल पेपर / इको शीर्ष लेपित थर्मल पेपर / g० जी / g२ जी / g 74 ग्राम / g 76 ग्राम थर्मल पेपर चिपकने: तातो-पग्लिएको ग्लू / पानी-आधारित ग्लू / सॉल्भन्ट-आधारित ग्लु फ्रोजेन तातो पग्लन्छ / स्थायी गोंद लाइनर: g२ जी ह्वाइट ग्लासिन पेपर / g० जी ह्वाइट ग्लासिन पेपर / g blue ग्राम नीलो ग्लासिन पेपर कम्प्याटिवल इंक: थर्मल विशेषताहरू थर्मल पेपर लेबलहरू प्रत्यक्ष मुद्रण कार्यको साथ, सुविधाजनक र छिटो हुन्छ। हैंडराइटन लेबल धेरै परिसंचरण पछि टिकाऊ हुँदैन ...
 • Thermal PP

  थर्मल पीपी

  फेसस्टक: १००um / um 75um सिंथेटिक पीपी फिल्म चिपकने: गर्म-पग्लिएको ग्लू / पानी-आधारित ग्लू / सॉल्भन्ट-आधारित ग्लू लाइनर: g२ जी ह्वाइट ग्लासिन पेपर / g० ग्राम वाइट ग्लासिन पेपर g 65 ग्राम निलो ग्लासिन पेपर संगत ईंक: थर्मल विशेषता थर्मल पीपी लेबलहरू प्रत्यक्षसँग हुन्छन् मुद्रण समारोह, सुविधाजनक र छिटो। ह्यान्डराइटन लेबल टिकाऊ हुँदैन, धेरै परिसंचरण पछि, लेबलमा पाठ धमिलो हुन सजिलो छ, पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ, समय खपत, र प्रभाव आदर्श छैन। र तीन गर्मी संवेदनशील adh। ।
 • Thermal Transfer Paper

  थर्मल ट्रान्सफर पेपर

  फेसस्टक: g०g / g० ग्राम थर्मल ट्रान्सफर पेपर चिपकने: हट-पिघलाइ ग्लू / पानी-आधारित ग्लू / सॉल्भन्ट-आधारित ग्लू लाइनर: g२ जी ह्वाइट ग्लासिन पेपर / g० ग्राम वाइट ग्लासिन पेपर / g 65 ग्राम निलो ग्लासिन पेपर संगत ईंक: थर्मल ट्रान्सफर  
 • Thermal Paper-Eco Top coated

  थर्मल पेपर-इको शीर्ष लेपित

  फेसस्टक: g२ जी इको शीर्ष लेपित थर्मल पेपर चिपकने: पानीमा आधारित / तातो-पग्लन ग्लू लाइनर: g२ ग्राम सेतो ग्लासिन रिलीज पेपर
 • Thermal Paper- Top coated 1

  थर्मल पेपर- शीर्ष लेपित १

  फेसस्टक: g० ग्राम शीर्ष लेपित थर्मल पेपर चिपकने: पानीमा आधारित / तातो-पग्लन ग्लू लाइनर: g२ ग्राम सेतो ग्लासिन रिलीज पेपर
 • Thermal Paper- Top coated 2

  थर्मल पेपर- शीर्ष लेपित २

  फेसस्टक: g 76 जी शीर्ष लेपित थर्मल पेपर चिपकने: पानीमा आधारित / तातो-पग्लन ग्लू लाइनर: g२ ग्राम सेतो ग्लासिन रिलीज पेपर